ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 110
ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310 707 388, 2310 774 644, 2310 840 855
2310 774 623
exports@politanos.gr